Rada Repartycyjna SFP podjęła uchwałę zatwierdzającą Tabelę stawek wynagrodzeń
ZAPA   30.06.2023

Uprzejmie informujemy, że 21 czerwca br. Rada Repartycyjna SFP podjęła uchwałę zatwierdzającą Tabelę stawek wynagrodzeń Stowarzyszenia Filmowców Polskich za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Zobacz również

Uchwała wprowadza jednolity tekst Tabeli prezentującej stawki wynagrodzeń odnoszące się do poszczególnych pól eksploatacji. Wysokość stawek stosowanych przez SFP-ZAPA znajduje potwierdzenie w licznych umowach zawartych i wciąż zawieranych przez SFP-ZAPA. Wynagrodzenie dochodzone przez SFP-ZAPA uwzględnia także wartość wpływów osiąganych przez użytkownika oraz charakter i zakres korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

W częściach dotyczących pól eksploatacji publiczne odtwarzanie oraz reemisja Tabela odnosi się do zatwierdzonych prawomocnie przez sądy powszechne stawek wynagrodzeń należnych uprawnionym reprezentowanym przez SFP-ZAPA.


Tabela stawek wynagrodzeń SFP-ZAPA jest dostępna tutaj.

Scroll