Harmonizacja zasad dotyczących repartycji z tytułu reemisji - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Harmonizacja zasad dotyczących repartycji z tytułu reemisji

21.06.2023 Producenci
Harmonizacja zasad dotyczących repartycji z tytułu reemisji

W celu ujednolicenia zasad repartycji z tytułu reemisji producenckiej z zasadami obowiązującymi w repartycjach autorskich, przyjmuje się, że przy podziale kwot dla polskich uprawnionych będzie brana pod uwagę także zmienna w postaci gradacji wg typu utworu (gradacja tożsama z tą stosowaną w repartycjach autorskich).

Zgodnie z uchwałą Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA z dnia 21 czerwca 2023 roku repartycja dla producentów na polu eksploatacji reemitowanie przeprowadzana będzie w następujący sposób:

  1. w repartycji uwzględnia się typy utworów audiowizualnych chronione przez SFP-ZAPA, określone w uchwale nr 31/2021 Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz stosuje odpowiednio stawki określone w tej uchwale;
  2. w repartycji uwzględnia się utwory nadawane w programach telewizyjnych, których listę uchwala corocznie Rada Repartycyjna na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu repartycji;
  3. przychody z praw dzieli się biorąc pod uwagę czas trwania utworu audiowizualnego oraz jego oglądalność.