Obniżone koszty inkasa SFP-ZAPA na 2023 rok - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Obniżone koszty inkasa SFP-ZAPA na 2023 rok

14.02.2023 ZAPA
Obniżone koszty inkasa SFP-ZAPA na 2023 rok

Zgodnie z uchwałą Rady Repartycyjnej SFP z dnia 8 marca 2023 r. prezentujemy wysokość potrąceń na koszty inkasa, jakie będą obowiązywać w roku bieżącym. Potrącenia zostały obniżone względem roku 2022 na wszystkich polach eksploatacji

Rada Repartycyjna SFP – zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi – zatwierdziła następującą wysokość potrąceń na koszty inkasa w 2023 r.:

 1. reemisja kablowa, satelitarna, internetowa:
  - dla autorów – 8,78%;
  - dla producentów – 7,94%;
 2. nadawanie telewizyjne – 8,78%;
 3. wyświetlanie w kinach – 7,50%;
 4. udostępnianie VoD – 7,50%;
 5. publiczne odtwarzanie – 9,00%;
 6. zwielokrotnianie (DVD, Blue Ray) – 9,00%;
 7. opłaty z tytułu tzw. czystych nośników – 6,00%;
 8. wykorzystanie zagraniczne – 5,00%.

Wysokość potrąceń na koszty inkasa została ustalona przy uwzględnieniu planowanej kwoty przychodów z praw oraz szacunkowych kosztów działalności SFP-ZAPA w 2023 roku. Zwiększające się rok do roku wpływy z tantiem w połączeniu z racjonalnym gospodarowaniem wydatków na koszty zbiorowego zarządzania prawami pozwoliły SFP-ZAPA kolejny rok z rzędu dokonać obniżeń potrąceń na koszty inkasa, i to w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji.

Najwyższy spadek potrąceń na koszty inkasa przyjęto dla tantiem pozyskiwanych dla polskich twórców z zagranicy (z dotychczasowej stawki 9,80% do 5,00%) oraz z tytułu czystych nośników (z dotychczasowej stawki 9,80% do 6%). Znaczące obniżenia przyjęto również dla udostępniania VOD (z 9,80% do 7,50%) oraz wyświetlania w kinach (z 9% do 7,50%).

Stawki potrąceń na koszty działalności w 2023 roku są najniższymi w historii SFP-ZAPA, a także najniższymi ze stosowanych przez polskie organizacje zbiorowego zarządzania i jednymi z najniższych na świecie.