Oświadczenie SFP-ZAPA w sprawie pilotażowego systemu wynagrodzeń dla twórców na platformie Netflix - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Oświadczenie SFP-ZAPA w sprawie pilotażowego systemu wynagrodzeń dla twórców na platformie Netflix

01.12.2022 Publiczne odtwarzanie
Oświadczenie SFP-ZAPA w sprawie pilotażowego systemu wynagrodzeń dla twórców na platformie Netflix

Cieszy nas to, że platforma Netflix zamierza podzielić się zyskiem z współpracującymi z nią twórcami. Każde działanie wspierające polskich filmowców zasługuje w naszych oczach na aprobatę. Mamy jednak świadomość, że tego typu jednorazowy ruch, nie zastąpi dobrego rozwiązania systemowego

Dominik Skoczek, Dyrektor SFP-ZAPA:

"Cieszy nas to, że platforma Netflix zamierza podzielić się zyskiem z współpracującymi z nią twórcami. Każde działanie wspierające polskich filmowców zasługuje w naszych oczach na aprobatę. Mamy jednak świadomość, że tego typu jednorazowy ruch, nie zastąpi dobrego rozwiązania systemowego. Należy pamiętać, że Netflix to tylko część ogromnego świata VOD, a filmy polskich twórców oglądane są w wielu różnych miejscach w sieci i za nie również należy im się sprawiedliwe wynagrodzenie.

Nie wiemy jeszcze tak naprawdę jakie konkretnie rozwiązanie proponuje platforma, więc trudno oceniać nam jakiekolwiek szczegóły tego projektu. Jednak z dostępnych na ten moment informacji wynika, że to co zapowiada Netflix to w istocie realizacja tzw. klauzuli bestsellerowej. Chodzi o rozwiązanie przewidziane w art. 20 dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, podobne zresztą do obecnego już od dawna w polskim prawie. Art. 20 dyrektywy zapewnia głównym twórcom (ale nie wszystkim) uzupełniające wynagrodzenie w przypadku spektakularnego sukcesu utworu, który nie mógł być przewidziany w momencie podpisania umowy na jego stworzenie.

Wszelkie uzgodnienia kontraktowe między użytkownikami rynku a twórcami są oczywiście zgodne z prawem, obowiązuje w Polsce przecież swoboda zawierania umów. Wszelkie "pilotażowe" rozwiązania, jak również obowiązujące na stałe, mogą być świetnym uzupełnieniem istniejących przepisów. Żadne rozwiązanie umowne nie zastąpi jednak powszechnego prawa, które zadba o interesy wszystkich, a nie tylko wybranych twórców. Ustawowo gwarantowane tantiemy przysługują każdemu twórcy filmów udostępnianych na wszystkich platformach, niezależnie od tego czy filmy były produkowane przez samą platformę czy też zostały zakupione przez nią na zasadach licencyjnych. Polskie prawo przewiduje dodatkowo zasadę niezrzekalności tantiem. Jest to dodatkowy mechanizm zabezpieczający autorów, zdecydowanie słabszą stronę umów z wielkimi platformami.

Ustawowa gwarancja dodatkowego wynagrodzenia połączona z brakiem możliwości zrzeczenia tantiem w umowie jest jedynym mechanizmem zapewniającym wszystkim twórcom proporcjonalny udział w zyskach platformy z eksploatacji filmów w internecie. Dopiero przy takich założeniach art. 18 dyrektyw może zostać uznany za w pełni wdrożony do polskiego prawa."