Stowarzyszenie Filmowców Polskich ponownie zwycięża w sądzie z VECTRA S.A. - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Stowarzyszenie Filmowców Polskich ponownie zwycięża w sądzie z VECTRA S.A.

17.05.2023 ZAPA
Stowarzyszenie Filmowców Polskich ponownie zwycięża w sądzie z VECTRA S.A.

Po trwającym blisko 5 i pół roku procesie, gigant telekomunikacyjny VECTRA S.A. prawomocnie przegrał w sądzie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sporze o prawidłowość realizacji zapisów umowy licencyjnej.

Na podstawie postanowienia sądu z 15 maja 2023 roku ten największy w Polsce operator telewizji przewodowej został zobowiązany nie tylko do dopłaty wynagrodzenia autorskiego w kwocie ponad kilkunastu milionów złotych, ale także do zapłaty wielomilionowej kwoty odsetek za opóźnienie. Zasądzone zobowiązanie dotyczy  okresu od czerwca 2015 roku do grudnia 2017 roku.

To już kolejny prawomocny wyrok sądu zapadły w analogicznej sprawie przeciwko VECTRA. Operator oczekiwał zastosowania preferencyjnych warunków w rozliczeniu opłat licencyjnych i odmawiał rozliczania części uzyskanego przychodu od abonentów, a dokładnie tzw. dostępu do sieci (cyklicznych opłat infrastrukturalnych). Sąd Apelacyjny uznał, iż takie arbitralne wyłączenia części wpływów z podstawy rozliczeń są niezgodne z  powszechnie stosowaną wobec wszystkich użytkowników treścią umowy licencyjnej. 
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego nie pozostawia złudzeń, iż dotychczasowe działania Vectry są praktyką niedozwoloną i sprzeczną z zapisami umów licencyjnych – komentuje wygrany spór dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek - Tego typu naruszenia na szczęście zdarzają się w branży niezwykle rzadko, a wkroczenie na drogę sądową to ostateczność w wypadku, gdy łamiący prawo podmiot zawzięcie narusza zasady równego traktowania.