Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznaje rację SFP-ZAPA. Wspólny z ZAiKS wniosek o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń był prawidłowy! - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznaje rację SFP-ZAPA. Wspólny z ZAiKS wniosek o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń był prawidłowy!

04.07.2024
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznaje rację SFP-ZAPA. Wspólny z ZAiKS wniosek o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń był prawidłowy!

Wspólny z ZAiKS-em wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za wyświetlanie filmów w kinach z 6 czerwca 2019 r. był złożony prawidłowo. 21 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uchylił decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2023 r., na podstawie której Minister Kultury m.in. umorzył postępowanie zainicjowane wnioskiem tabelowym SFP-ZAPA i ZAiKS-u z 6 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister stanął na stanowisku, iż jego zdaniem organizacje chroniące prawa autorskie (SFP-ZAPA, ZAiKS) oraz organizacje chroniące prawa pokrewne (ZASP, STOART, SAWP) mają obowiązek złożenia jednego wspólnego wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za wyświetlanie i nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania z wniosku wyłącznie organizacji praw autorskich.

Z taką wykładnią przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nie zgodził się w swoim orzeczeniu WSA. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił, iż nie ma przeciwwskazań do tego, aby istniały dwie oddzielne tabele odnoszące się do praw autorskich i praw pokrewnych. A co za tym idzie dopuszczalne jest, zdaniem Sądu, złożenie dwóch odrębnych wniosków o zatwierdzenie tych tabel.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obala dotychczasowe bezpodstawne zarzuty części płatników tantiem kierowane pod adresem SFP-ZAPA jakoby organizacja nie zrealizowała ustawowego obowiązku i nie złożyła prawidłowego wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń. Na początku czerwca minęło 5 lat (!) od chwili złożenia przez SFP-ZAPA i ZAiKS wspólnego wniosku o zatwierdzenie tabeli. Pozostaje wyrazić głęboki żal, że przez te długie lata podczas gdy twórcy oczekiwali na zatwierdzenie tabel, wniosek pozostawał bez merytorycznej oceny wyłącznie z powodu nieprawidłowej wykładni przepisów przyjętej przez organy administracyjne i popartej przez stowarzyszenia reprezentujące kina. Mamy nadzieję, że orzeczenie Sądu położy kres formalnym przepychankom przeciwników wspomnianych tabel, które zostaną wreszcie jak najszybciej merytorycznie rozpoznanie. Nie mam wątpliwości, że powinno zależeć na tym wszystkim uczestnikom rynku. Zarówno organizacjom chroniącym twórców i artystów, jak i stowarzyszeniom reprezentującym kina będące użytkownikami praw – skomentował orzeczenie Sądu Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.