JESTEM JUŻ CZŁONKIEM ZAPA

Zmieniły się Twoje dane osobowe? Stworzyłeś nowe dzieło i chciałbyś uzupełnić repertuar? Podjąłeś decyzję, aby rozszerzyć zakres powierzenia o kolejny rodzaj twórczości? Dobrze trafiłeś. Poniżej znajdują się potrzebne w tym celu dokumenty.

Chcę zaktualizować repertuar

 

  • Poprzez formularz zgłoszeniowy:

 

 DOKUMENT

OPIS

DLA KOGO

Repertuar reżyser

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla reżyserów

Repertuar scenarzysta

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla scenarzystów

Repertuar operator obrazu

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla operatorów obrazu

Repertuar scenograf

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla scenografów 

Repertuar montażysta

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla montażystów 

Repertuar operator dźwięku

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla operatorów dźwięku 

Repertuar kostiumograf

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla kostiumografów 

Repertuar dekorator wnętrz

 - uzupełnienie o nowe dzieła

 - skorygowanie poprzedniego zgłoszenia

 

 Dla dekoratorów wnętrz 


Chcę zaktualizować dane osobowe

 

  • Poprzez formularz zgłoszeniowy:

 

DOKUMENT

OPIS

DLA KOGO

Formularz danych osobowych

 - zmiana numeru konta

 - zmiana adresu

 - zmiana adresu numeru telefonu

 - zmiana adresu e-mail

 

 Dla wszystkich autorów

 


Chcę rozszerzyć powierzone prawa

DOKUMENT

OPIS

DLA KOGO

 

Aneks do umowy

 

Potrzebne 2 egzemplarze. W przypadku rozszerzenia praw o kolejny typ twórczości dla członków ZAPA (np. w sytuacji, kiedy pod naszą ochronę powierzone były tylko prawa reżysera, a teraz chciałbyś również powierzyć pod ochronę ZAPA prawa twórcy scenariusza)

 

 Dla wszystkich autorów

 

 

Oświadczenie dotyczące ZAiKS

Niezbędny w przypadku powierzenia praw scenarzysty abyśmy wiedzieli czy Twoja twórczość tego samego rodzaju nie jest chroniona przez 2 różne organizacje (nie jest możliwe powierzenie praw scenariuszy pod ochronę jednocześnie ZAIKS i ZAPA)

 

 Dla scenarzystów

NIE JESTEM ZAPISANY DO ZAPA

Z tytułu użytkowania utworu, którego jesteś współtwórcą należą Ci się tantiemy! Gwarantuje Ci to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kogo chronimy

ZAPA chroni prawa następujących współtwórców utworów audiowizualnych:

• reżyserów
• scenarzystów
• operatorów obrazu
• scenografów
• montażystów
• operatorów dźwięku
• kostiumografów
• dekoratorów wnętrz

Jakie utwory chronimy

ZAPA sprawuje zarząd prawami do:

• filmu i serialu fabularnego
• filmu i serialu dokumentalnego
• teatru telewizji
• filmu i serialu animowanego
• filmu i serialu lalkowego
• telenoweli i sitcomu
• fabularyzowanej rekonstrukcji sądowej
• telenoweli paradokumentalnej
• scripted reality


Formularze do pobrania - bardzo prosimy o drukowanie poniższych formularzy w trybie dwustronnym.

DOKUMENT

OPIS

DLA KOGO

Umowa o powierzenie w zarząd SFP-ZAPA autorskich praw majątkowych

Potrzebne 2 egzemplarze. Dokument niezbędny do zapisania się do ZAPA, dający nam prawo do reprezentowania Twojej osoby w stosunku do użytkowników Twoich utworów.

 

Dla autorów

 

 

 

Umowa o powierzenie autorskich praw majątkowych dla spadkobiercy

Niezbędne 2 egzemplarze. Dokument niezbędny do zapisania się do ZAPA dla spadkobierców nieżyjących autorów. Jako załącznik potrzebny oryginał postanowienia spadkowego.

 

Dla spadkobierców

Formularz danych osobowych

Dokument niezbędny do zapisania się do ZAPA. Potrzebny do celów podatkowych oraz zgłoszenia Twoich danych kontaktowych.

 

Dla autorów lub ich spadkobierców

 

 

 

Repertuar reżyser

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw reżysera pod ochronę ZAPA

 

Dla reżyserów lub ich spadkobierców

Repertuar scenarzysta 

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw scenarzysty pod ochronę ZAPA

 

Dla scenarzystów lub ich spadkobierców

Repertuar operator obrazu

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw operatora obrazu pod ochronę ZAPA

 

Dla operatorów obrazu lub ich spadkobierców

Repertuar scenograf

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw scenografa pod ochronę ZAPA

 

Dla scenografów lub ich spadkobierców

Repertuar montażysta

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw montażysty pod ochronę ZAPA

 

Dla montażystów lub ich spadkobierców

Repertuar operator dźwięku

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw operatora dźwięku pod ochronę ZAPA

 

Dla operatorów dźwięku lub ich spadkobierców

Repertuar kostiumograf

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw kostiumografa pod ochronę ZAPA

 

Dla kostiumografów lub ich spadkobierców

Repertuar dekorator wnętrz

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw dekoratora wnętrz pod ochronę ZAPA

 

Dla dekoratorów wnętrz lub ich spadkobierców

Oświadczenie dotyczące ZAiKS

Niezbędny w przypadku powierzenia praw scenarzysty abyśmy wiedzieli czy Twoja twórczość tego samego rodzaju nie jest chroniona przez 2 różne organizacje (nie jest możliwe powierzenie praw scenariuszy pod ochronę jednocześnie ZAIKS i ZAPA)

 

Dla scenarzystów lub ich spadkobierców

Aneks do umowy

 

 

Potrzebne 2 egzemplarze. W przypadku rozszerzenia praw o kolejny typ twórczości dla członków ZAPA (np. w sytuacji, kiedy pod naszą ochronę powierzone były tylko prawa reżysera, a teraz chciałbyś również powierzyć pod ochronę ZAPA prawa twórcy scenariusza)

 

 

 

 

 

Dla autorów

 

 

 

Formularz podania o zaliczkę


Formularz podania o zaliczkę VAT


Wniosek o zwiększenie zaliczki


Wniosek o zwiększenie zaliczki VAT


Skontaktuj się z nami w celu ustalenia czy przysługuje Ci zaliczka

 

Dla autorów i spadkobierców

Formularz oświadczenia dotyczącego VAT

Do wypełnienia przez podatników VAT chcących wystawiać ZAPA faktury.

 

Dla autorów i spadkobierców

Upoważnienie dla księgowych

Formularz umożliwiający upoważnienie biura rachunkowego do kontaktu w sprawach rozliczeniowych

 

Dla autorów i spadkobiercówScroll