Autorzy
Jestem członkiem ZAPA

Wnioski i formularze

W tym miejscu znajdziesz dokumenty potrzebne do uzyskania zaliczki na poczet przyszłych tantiem. 

  1. Podanie o zaliczkę
  2. Podanie o dodatek do zaliczki

Dokumenty przeznaczone dla autora lub spadkobiercy, niebędącego płatnikiem VAT.

Podanie można złożyć drogą mailową załączając skan, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie SFP-ZAPA

  1. Podanie o zaliczkę VAT
  2. Podanie o dodatek do zaliczki VAT

Dokumenty przeznaczone dla autora lub spadkobiercy, będącego płatnikiem VAT.

Podanie można złożyć drogą mailową załączając skan, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie SFP-ZAPA. Do każdego podania należy dołączyć osobną fakturę za zaliczkę w formie elektronicznej lub papierowej.