Autorzy
Nie jestem zapisany do ZAPA

Jak zapisać się do ZAPA

W celu odebrania tantiem wystarczy przesłać do ZAPA komplet formularzy zgłoszeniowych.

W zakładce formularze do pobrania znajdziesz formularze, które uzupełnione i podpisane powinieneś nam przekazać. Prawidłowo wypełnione dokumenty możesz przesłać pocztą na nasz adres lub złożyć bezpośrednio w naszym biurze.
 

Po podpisaniu Umowy o powierzenie w zarząd SFP-ZAPA autorskich praw majątkowych zarejestrujemy Twój repertuar, wprowadzimy dane osobowe, a następnie dokonamy naliczeń tantiem na podstawie zarejestrowanych użyć zgłoszonych utworów audiowizualnych. Jeden egzemplarz umowy zostanie do Ciebie odesłany wraz z pakietem do naszego systemu internetowego ZAPA ONLINE. Następnym krokiem jest już przekazanie Tobie należnych tantiem.