CISAC popiera polskich twórców w walce o #tantiemyzinternetu

06.06.2024
CISAC popiera polskich twórców w walce o #tantiemyzinternetu

29 maja w Seulu odbyło się Walne Zgromadzenie CISAC, Międzynarodowej
Konfederacji Związków Autorów i Kompozytorów. Członkowie konfederacji podjęli rezolucję w sprawie tantiem z internetu w Polsce.

Podkreślając znaczenie ustawowego prawa do odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców filmowych za eksploatację online, przedstawiciele organizacji ze 120 krajów zaapelowali do polskich władz o nowelizację art. 70 (2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W rezolucji podkreślono, że:

  • mimo, iż art. 70 (2) jest jednym z najważniejszych mechanizmów zapewniających autorom godne wynagrodzenie, to nie jest on zupełnie dostosowany do rzeczywistości – a konkretnie do gwałtownie rozwijającego się sektora VOD.
  • by zapobiec dalszemu pogorszaniu się kondycji twórców należy wprowadzić odpowiednie, proporcjonalne, niezbywalne i zarządzane za pośrednictwem OZZ, prawo do wynagrodzenia, co będzie także najwłaściwszą implementacją dyrektywy DSM.

W Zgromadzeniu, jako przedstawiciele SFP-ZAPA, wzięli udział: Zastępczyni Dyrektora Sylwia Biaduń oraz Kierownik Działu Repartycji i Obsługi Autorów Cezary Piekarczyk.

Tegoroczne Zgromadzenie CISAC upłynęło również pod znakiem AI. Wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na sytuację twórców z różnych branż był motywem przewodnim zarówno w przemówieniach Prezydenta CISAC, Bjorna Ulveausa (ABBA) i Dyrektora Generalnego – Gadi Orona, jak i tematem kilku paneli m.in poświęconemu legislacji w tym zakresie, w Europie i poza nią, w którym wzięła udział przedstawicielka ZAPA – Sylwia Biaduń.

O regulacjach AI w poszczególnych krajach, a także o możliwych na ich gruncie mechanizmach w zakresie licencjonowania, zapewniania wynagrodzenia, ochrony praw autorskich, dyskutowali członkowie CISAC z Brazylii, Kolumbii, Niemiec, Japonii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Co istotne, nie tylko polscy filmowcy, ale także koreańscy walczą o prawo do wynagrodzenia. Społeczność CISAC-u, podobnie jak w naszym przypadku, solidaryzuje się z twórcami koreańskimi, którzy, choć zdobywają nagrody na międzynarodowych festiwalach i biją rekordy na Netflixie, z platform ani od innych użytkowników nie otrzymują, póki co, żadnych wynagrodzeń.

Na zdjęciu członkowie CTVLGR w imieniu CISAC wyrażający poparcie dla walki Koreańczyków o ustawowe prawo do wynagrodzenia dla autorów filmowych.