Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim, zapewniającą twórcom filmowym i aktorom tantiemy z internetu!

Jump to content
Search form

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim, zapewniającą twórcom filmowym i aktorom tantiemy z internetu!

28.06.2024
Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim, zapewniającą twórcom filmowym i aktorom tantiemy z internetu!

W piątek, 28 czerwca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowaną większością głosów przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zapewnia twórcom filmowym i aktorom m.in. długo oczekiwane tantiemy z internetu. Dodatkowo, jeszcze przed głosowaniem, wycofana została niekorzystna dla całego środowiska poprawka w zakresie definicji nadawania i reemisji oraz wprowadzania bezpośredniego.

To wielki dzień dla całego polskiego środowiska filmowego. To właśnie dziś, 28 czerwca, podczas XIV posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęty został Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ten niezwykle ważny dla filmowców akt prawny, jest wdrożeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy DSM, zapewniającej twórcom filmowym i aktorom odpowiednie oraz proporcjonalne wynagrodzenie od serwisów streamingowych, czyli właśnie długo oczekiwane tantiemy z intrenetu.

Za przyjęciem Projektu głosowało aż 417 posłów i posłanek, przeciw opowiedziało się jedynie 18 parlamentarzystów i tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem głosowania, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w imieniu klubu „Polska 2050”, wycofał szkodliwą dla rynku audiowizualnego poprawkę w zakresie definicji nadawania i reemisji oraz wprowadzania bezpośredniego.

Jesteśmy wdzięczni polskim parlamentarzystom i parlamentarzystkom, że stanęli dziś po stronie polskiej kultury. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która została dziś przegłosowana, zapewnia twórcom filmowym i aktorom nareszcie godne wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł w internecie. W obliczu tego jak zmienił się rynek audiowizualny w ostatnich latach, jaka zaszła w nim cyfrowa transformacja, ta regulacja była po prostu koniecznością. Trzeba też podkreślić, że dzisiejsza wygrana w Sejmie to wielki sukces polskich filmowców, który nie byłby możliwy bez solidarności i zaangażowania niemalże całego polskiego środowiska audiowizualnego. Zjednoczenie się we wspólnej sprawie przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych, zarówno twórców, aktorów, jak i producentów, młodego i starszego pokolenia jest godne podziwu – komentuje Dominik Skoczek, dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA).

Kolejnym etapem na drodze legislacyjnej ustawy jest jej procedowanie przez Senat. Projekt już w najbliższych dniach powinien trafić do pod obrady senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.