O nas

Organizacje współpracujące

ZAPA współpracuje z najważniejszymi zrzeszeniami twórczymi i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Współpraca ta polega na zawieraniu umów wzajemnych, które ułatwiają egzekwowanie i dystrybucję tantiem, a także na prowadzeniu wspólnej polityki, której celem jest wzmocnienie statusu twórcy i dbałość o poszanowanie jego praw.