Podstawowe informacje dotyczące działalności - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania
O nas

Podstawowe informacje dotyczące działalności

Na postawie art. 90 pkt. 3 oraz 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293, dalej: „ustawa”) SFP-ZAPA podaje do publicznej wiadomości warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie.

Przedstawione poniżej warunki stosuje się od dnia 19 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy dotychczasowe umowy na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, zawarte przed tą datą i niespełniające wymagań ustawy, zostaną dostosowane do przepisów tej ustawy do dnia 19 października 2019 r.