O nas

Władze organizacji

Osoby kierujące działalnością organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.