Jeśli jesteś spadkobiercą współtwórcy utworu audiowizualnego to najprawdopodobniej odziedziczyłeś również prawo do tantiem.

Tantiemy to inaczej prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługujące twórcom z tytułu korzystania z ich utworów.

 

Te prawa mogą być przedmiotem dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego. Mogą być również przedmiotem zapisu.

 

Co ważne –prawa są ograniczone w czasie i przysługują tak długo, jak długo dany utwór audiowizualny objęty jest ochroną.

 

W przypadku utworów audiowizualnych, które chroni ZAPA, autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od daty śmierci najpóźniej zmarłego współtwórcy wymienionego w ustawie o prawie autorskim. Oznacza to w praktyce, że prawie wszystkie utwory audiowizualne korzystają obecnie w Polsce z ochrony prawa autorskiego.

 

A zatem, jeśli jesteś spadkobiercą:

 

  • Reżysera
  • Operatora obrazu
  • Scenografa
  • Scenarzysty
  • Montażysty
  • Operatora dźwięku
  • Kostiumografa
  • Dekoratora wnętrz

 

Powinieneś złożyć do naszego biura komplet dokumentów, które umożliwią Ci odbieranie należnych tantiem.

 

Wraz z dwoma egzemplarzami umowy, formularzem danych osobowych należy dostarczyć oryginał postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z kopią dokumentu tożsamości.


Formularze do pobrania - bardzo prosimy o drukowanie poniższych formularzy w trybie dwustronnym.

DOKUMENT

OPIS

Umowa o powierzenie autorskich praw majątkowych dla spadkobiercy

Niezbędne 2 egzemplarze. Dokument niezbędny do zapisania się do ZAPA dla spadkobierców nieżyjących autorów. Jako załącznik potrzebny oryginał postanowienia spadkowego.

 

Formularz danych osobowych

Dokument niezbędny do zapisania się do ZAPA. Potrzebny do celów podatkowych oraz zgłoszenia Twoich danych kontaktowych.

 

Repertuar reżyser

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw reżysera pod ochronę ZAPA

 

Repertuar scenarzysta

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw scenarzysty pod ochronę ZAPA

 

Repertuar operator obrazu

 

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw operatora obrazu pod ochronę ZAPA

 

Repertuar scenograf

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw scenografa pod ochronę ZAPA

 

Repertuar montażysta

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw montażysty pod ochronę ZAPA

 

Repertuar operator dźwięku

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw operatora dźwięku pod ochronę ZAPA

 

Repertuar kostiumograf

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw kostiumografa pod ochronę ZAPA

 

Repertuar dekorator wnętrz

Formularz zgłoszenia repertuaru. Niezbędny przy powierzeniu praw dekoratora wnętrz pod ochronę ZAPA

 

Oświadczenie dotyczące ZAiKS

Niezbędny w przypadku powierzenia praw scenarzysty abyśmy wiedzieli czy Twoja twórczość tego samego rodzaju nie jest chroniona przez 2 różne organizacje (nie jest możliwe powierzenie praw scenariuszy pod ochronę jednocześnie ZAIKS i ZAPA)

 

Formularz oświadczenia dotyczącego VAT


Wniosek o zwiększenie zaliczki

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia czy przysługuje Ci zaliczka

 

Formularz oświadczenia dotyczącego VAT

Do wypełnienia przez podatników VAT chcących wystawiać ZAPA faktury.

 

Upoważnienie dla księgowych

Formularz umożliwiający upoważnienie biura rachunkowego do kontaktu w sprawach rozliczeniowych

 Scroll