Spadkobiercy

Tantiemy dla spadkobierców

Jeśli jesteś spadkobiercą współtwórcy utworu audiowizualnego to najprawdopodobniej odziedziczyłeś również prawo do tantiem.

Tantiemy to inaczej prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługujące twórcom z tytułu korzystania z ich utworów. Te prawa mogą być przedmiotem dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego. Mogą być również przedmiotem zapisu.

Co ważne – prawa są ograniczone w czasie i przysługują tak długo, jak długo dany utwór audiowizualny objęty jest ochroną.

W przypadku utworów audiowizualnych, które chroni ZAPA, autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od daty śmierci najpóźniej zmarłego współtwórcy wymienionego w ustawie o prawie autorskim. Oznacza to w praktyce, że prawie wszystkie utwory audiowizualne korzystają obecnie w Polsce z ochrony prawa autorskiego.

A zatem, jeśli jesteś spadkobiercą:

  • Reżysera
  • Operatora obrazu
  • Scenografa
  • Scenarzysty
  • Montażysty
  • Operatora dźwięku
  • Kostiumografa
  • Dekoratora wnętrz

Powinieneś złożyć do naszego biura komplet dokumentów, które umożliwią Ci odbieranie należnych tantiem.

Wraz z dwoma egzemplarzami umowy, formularzem danych osobowych należy dostarczyć oryginał postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z kopią dokumentu tożsamości.