Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

Podczas imprez, wystaw, przedstawień

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego publiczne odtwarzanie z urządzeń służących do odbioru programu telewizyjnego lub z urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu online w innym miejscu niż kino - np. podczas imprez, wystaw, koncertów czy przedstawień.