W obiektach handlowych, usługowych, gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych lub poczekalniach - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania
Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

W obiektach handlowych, usługowych, gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych lub poczekalniach

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego publiczne odtwarzanie z urządzeń służących do odbioru programu telewizyjnego lub z urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu online w innym miejscu niż kino, np. w obiektach handlowych, usługowych, gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych lub poczekalniach.