W pokojach hotelowych, pensjonatach i innych obiektach noclegowych - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania
Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

W pokojach hotelowych, pensjonatach i innych obiektach noclegowych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego publiczne odtwarzanie za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych w pokojach obiektów noclegowych takich jak hotele, pensjonaty czy domy wczasowe.