Użytkownicy
Publiczne odtwarzanie

W szpitalach

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego publiczne odtwarzanie z nośnika obrazu i dźwięku, za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych z zainstalowanym „aparatem wrzutowym” lub urządzeń umożliwiających korzystanie z utworu online.