Użytkownicy

Reemisja

Dokonywanie reemisji utworów audiowizualnych możliwe jest jedynie na podstawie odpowiedniej umowy z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania. Taką organizacją jest Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA).