W formie dodatku (tzw. insertu) do tytułu prasowego - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania
Użytkownicy
Wprowadzanie do obrotu na nośnikach VCD/DVD/Blu-ray

W formie dodatku (tzw. insertu) do tytułu prasowego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego reprodukowanie i wprowadzanie do obrotu (nazywane również zwielokrotnianiem) na nośnikach takich jak DVD czy Blu-ray.