Użytkownicy
Wyświetlanie w kinie lub innym miejscu

Pokazy okazjonalne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia twórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu eksploatacji ich utworów. Jedną z form eksploatacji utworu audiowizualnego jest jego projekcja dla publiczności, niekoniecznie na sali kinowej w kinie stacjonarnym, ale przykładowo w plenerze, w ramach kina letniego lub podczas festiwalu filmowego.