Cinema City już po raz ósmy przegrywa w sądzie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich

06.02.2024
Cinema City już po raz ósmy przegrywa w sądzie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich

26 stycznia br. Sąd Apelacyjny podtrzymał w całości korzystny dla SFP wyrok Sądu I Instancji z listopada 2021 roku. Tym samym sieć Cinema City została prawomocnie zobowiązana do udzielenia Stowarzyszeniu pełnych informacji na temat repertuaru, który multipleks wyświetlał w swoich kinach w latach 2018–2020. Wyrok obejmuje dane o wpływach uzyskanych przez operatora sieci kin ze sprzedaży m.in. biletów wstępu oraz voucherów na wszystkie filmy, niezależnie od kraju ich produkcji.

Jest to już 8. z rzędu korzystne dla SFP rozstrzygnięcie sądowe w tym wielowątkowym sporze z Cinema City, siecią która od lat nie płaci tantiem należnych filmowcom chronionym przez Stowarzyszenie. Styczniowy wyrok to duży krok na drodze do wyegzekwowania od multipleksu zaległych wynagrodzeń autorskich. SFP szacuje, że nieuregulowane należności od multipleksu tylko za te 3 lata sprzed pandemii mogą wynosić nawet kilkanaście milionów złotych.

Warto przypomnieć, że inny spór Stowarzyszenia Filmowców Polskich z Cinema City o niezapłacone tantiemy za lata 2011-2013 zakończył się prawomocnym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w listopadzie 2020 roku. Wówczas Sąd zasądził 100% należności dochodzonej przez Stowarzyszenie. Stanowiło to jednoznaczne potwierdzenie, że stawka procentowa stosowana przez SFP, naliczana od wpływów z tytułu wyświetlania wszystkich filmów, jest prawidłowa. Mimo to kino odmówiło dobrowolnego wykonania wyroku i należność musiał wyegzekwować komornik.

Cinema City, zarabiające rocznie setki milionów złotych dzięki twórczości filmowców, nie tylko lekceważy ustawowy obowiązek płacenia im tantiem, ale także odmawia przekazywania SFP raportów dotyczących wyświetlanych przez siebie filmów. Za ich wyświetlanie w należących do sieci kinach w latach 2008-2010 oraz za okres począwszy od 2014 roku aż do dzisiaj (!) spółka nie wpłaciła do SFP ani złotówki. Odmówiła także dobrowolnego przekazania dokumentacji programowo-rozliczeniowej za ten okres. A tylko na jej podstawie można określić dokładną wysokość tantiem należnych współtwórcom filmowym.

Jest to kolejny już wyrok kolejnego sądu, tym razem także własności intelektualnej, który przyznaje rację Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w sporze z Cinema City. Jednak spółka niezmiennie i nieustannie lekceważy obowiązek rozliczania się z twórcami filmowymi i płacenia im należnego wynagrodzenia. To niespotykany nigdzie indziej w branży brak poszanowania prawa i ludzi kina. - komentuje orzeczenie Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA – Pozostałych kilkuset operatorów kin w Polsce, w tym także Ci najwięksi, tacy jak Helios i Multikino, już od dawna reguluje swoje zobowiązania wobec twórców filmowych chronionych przez SFP-ZAPA. Nie ma żadnych podstaw aby Cinema City obowiązywały inne zasady .