Nadawanie

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (pr. aut.) zapewnia współtwórcom utworów audiowizualnych prawo do wynagrodzenia (tzw. tantiem) z tytułu korzystania z ich utworów. Jednym ze sposobów korzystania jest nadawanie w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów.