Sukces filmowców. Minister Sienkiewicz wpisze tantiemy z internetu do ustawy

01.03.2024
Sukces filmowców. Minister Sienkiewicz wpisze tantiemy z internetu do ustawy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiecał ustawowe tantiemy z internetu dla twórców filmowych. Wcześniej delegacja filmowców wytypowana przez Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich w składzie: Katarzyna Warzecha, Zuzanna Grajcewicz, Mateusz Banasiuk, Łukasz Ronduda i Małgorzata Machczyńska odbyła oficjalne spotkanie z Ministrem Kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem, Sekretarz Stanu Joanną Scheuring-Wielgus oraz Wiceministrem Kultury Andrzejem Wyrobcem.

Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy, dla twórców i wykonawców. Chodzi o prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie – podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Obecnie przy rocznych przychodach polskiego rynku VOD w kwocie co najmniej 2,6 miliarda złotych, twórcom wciąż nie są wypłacane żadne tantiemy. Dzisiaj Ministerstwo zapowiedziało przełomowe zmiany.

Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące artystów, jak i sami artyści, stworzyli jednolity front domagający się praw autorskich na gruncie prawa europejskiego – zauważył Minister Kultury.

Minister Kultury przyznał, że zrozumiał przez ten tydzień, jak ważna jest to dla nas sprawa i że środowisko filmowe mówi wspólnym głosem — skomentowała spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Warzecha, reżyserka i współorganizatorka protestów młodych filmowców, członkini Koła Młodych SFP.

Jesteśmy szczęśliwi, że art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przewidujący ustawowe tantiemy dla twórców, zostanie rozszerzony o eksploatację internetową. Walczyliśmy o to przez ostatnie dwa lata – powiedziała Małgorzata Machczyńska, radczyni prawna SFP-ZAPA.

Wygrała solidarność środowiskowa filmowego, dialog i demokracja. Minister w pełni poparł nasze postulaty i obiecał powrót do ustawowych rozwiązań związanych z tantiemami z internetu. Oznacza to wprowadzenie pełnych tantiem od wszystkich serwisów streamingowych i portali VOD dla wszystkich twórców filmowych oraz wykonawców – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Chcemy uzyskać w finale sytuację w Sejmie, w której rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem — Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczył, że ustawa ma trafić do Sejmu w ciągu 2-3 tygodni.

Dyrektor SFP-ZAPA przedstawił także kolejne kroki we wprowadzaniu zapisów o tantiemach z internetu.

Projekt ustawy będzie przekazany do zatwierdzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz przez Radę Ministrów. Następnie trafi do Parlamentu, gdzie najpewniej będzie procedowany jako pilny, ze względu na kary, które może nałożyć w każdej chwili Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy unijnej w wyznaczonym terminie. Po głosowaniach w Sejmie i Senacie nowe przepisy zostaną przedstawione do podpisu Prezydentowi. Nasza walka się dziś jednak nie kończy. Będziemy uważnie obserwować dalsze prace legislacyjne, by korzystne dla filmowców prawo weszło w życie bez zbędnej zwłoki.