Stowarzyszenie Filmowców Polskich składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

01.02.2024
Stowarzyszenie Filmowców Polskich składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W 2024 roku Polska jest już ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono jeszcze unijnej dyrektywy ws. prawa autorskiego i tym samym nie uregulowano kwestii tantiem z internetu dla filmowców. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są liczne uchybienia i zaniechania, jakich dopuściła się poprzednia ekipa rządząca.  

W związku z powyższym Stowarzyszenie Filmowców Polskich złożyło w czwartek, 1 lutego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na zaniechaniu przyjęcia dyrektywy unijnej wprowadzającej tantiemy z internetu.

 1. Obecnie obowiązujące prawo dopuszczające wyzysk twórców filmowych bez adekwatnego wynagrodzenia to wielka społeczna i ekonomiczna niesprawiedliwość.
 2. Prawo unijne zobowiązywało Polskę do wprowadzenia przepisów zapewniających twórcom odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie od serwisów streamingowych. Termin na implementację dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym upłynął 7 czerwca 2021 r. W 2024 roku Polska jest już ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono dyrektywy.
 3. Projekt polskiego przepisu zapewniającego – zgodnie z wymogami prawa UE – twórcom filmowym tantiemy z internetu został przygotowany w czerwcu 2022 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace nad projektem ustawy, który rząd miał wnieść do sejmu szły naprzód.
 4. W dniu 5 grudnia 2022 r. premier spotkał się z ówczesnym szefem platformy Netflix na nieprotokołowanym spotkaniu, z którego nie sporządzonego żadnych notatek.
 5. 3 dni później Minister Cyfryzacji, a funkcję tę pełnił wówczas Premier, wniósł o zrezygnowanie z projektu przepisu, który państwo polskie było zobowiązane wprowadzić na podstawie przepisów prawa UE i który chroniłyby twórców przed wyzyskiem serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix. W styczniu sprzeciw zgłosił także Minister Finansów. W obu przypadkach Ministrowie ci nie zgłaszali wcześniej tego rodzaju uwag do projektu, który był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych od czerwca 2022 r.
 6. Rząd – mimo wniosków o udostępnienie informacji publicznej – nie chciał ujawnić żadnych informacji dotyczących spotkania z szefem Netfliksa.
 7. W zawiadomieniu prosimy prokuratora by zebrał dowody i ocenił, czy samo odstąpienie od wprowadzenia zmian, wymaganych przez prawo UE, nie stanowi przestępstwa urzędniczego.
 8. Wysokość tantiem należnych twórcom filmowym, gdyby dyrektywa została wdrożona w przewidzianym w niej terminie, sięga już ponad 75 mln zł i kwota ta stale rośnie.
 9. Równocześnie Polsce grozi kara za niewdrożenie dyrektywy, która na dzień dzisiejszy sięga już ponad 13 mln EUR (57 mln zł) i z każdym kolejnym dniem opóźnienia kwota ta ulega zwiększeniu (Komisja Europejska wniosła skargę do TSUE).
 10. Stowarzyszenie Filmowców Polskich prosi prokuratora by zbadał przebieg spotkania Premiera Morawieckiego z ówczesnym szefem platformy Netlix i jego związek z tym, że natychmiast po spotkaniu zrezygnowano z wprowadzenia tak ważnych dla twórców przepisów realizujących prawo UE.
 11. Korzyść z tej nagłej zmiany odniosły tylko serwisy streamingowe. Sytuacja ta jest bardzo nietransparentna, dlatego uznajemy za konieczne jej wyjaśnienie, a zrobić to może tylko Prokurator.