Zagraniczni filmowcy solidaryzują się z polskimi twórcami w walce o #tantiemyzinternetu

05.03.2024
Zagraniczni filmowcy solidaryzują się z polskimi twórcami w walce o #tantiemyzinternetu

W zakończonych konsultacjach publicznych projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim, kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną praw autorów audiowizualnych wyraziło swoje poparcie dla postulatów polskiego środowiska filmowego.

Dodatkowe i niezwykle istotne argumenty na rzecz ustawowych rozwiązań, gwarantujących odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenia twórców filmowych, przedstawiły organizacje: SAA (Society od Audiovisuals Authors), CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), FSE (Federation of Screenwriters in Europe), FERA (Federation of European Screen Directors), AVACI (Audiovisuals Authors International Confederation), BVR (Bundesverband Regie), SACD (Société Des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia), SSA (Société Suisse des Auterus), DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), AVATE (Audiovisual Authors and Performers in Finland), LATGA (Lietuvos Autorių Teisių Gynimo Asociacija) czy AIPA (Authors, Performers and Film Producers of Audiovisuals).

Wspólna determinacja organizacji twórczych stanowi istotny krok naprzód w walce o sprawiedliwe rekompensaty za wykorzystanie dzieł audiowizualnych w środowisku internetowym.