Piractwo w internecie

Działania SFP-ZAPA w zakresie piractwa

SFP-ZAPA jako organizacja reprezentująca interesy zawodowe i twórcze twórców filmowych i producentów jest od wielu lat zaangażowana w prowadzenie działań antypirackich.

W obszarze przeciwdziałania oraz zwalczania naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących producentom oraz twórcom utworów audiowizualnych podejmuje takie czynności jak:

 1. monitorowanie serwisów internetowych w celu ujawnienia treści naruszających autorskie prawa majątkowe do utworów audiowizualnych oraz zgłaszanie wezwań do zaprzestania naruszeń do podmiotów będących właścicielami serwerów internetowych, które linkują do nielegalnych kopii utworów audiowizualnych lub przechowują nielegalne pliki z utworami audiowizualnymi w celu usunięcia treści naruszających autorskie prawa majątkowe do utworów audiowizualnych.

  Poniżej zamieszczone zostały miesięczne Raporty z monitoringu prowadzonego w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 stycznia 2024 r.:

  Raporty za okres: marzec 2022 - styczeń 2024 
   
 2. prowadzenie analiz i ekspertyz w zakresie zjawiska piractwa w sferze kinematografii tj.:

  Analiza zjawiska piractwa audiowizualnego w polskim internecie - VOD: raport obejmuje, streaming na żądanie, czyli pirackie serwisy VOD. W jego ramach zebrano i opracowano dane na temat 10 największych pirackich kin online, w wyniku czego ustalono ich zasięg, strukturę i liderów popularności. Oszacowano również przychody pirackich serwisów, a także ofertę polskich treści prawnoautorskich.

  Analiza zjawiska piractwa audiowizualnego w polskim internecie - linkowanie, blogi i fora warezowe: raport obejmuje obejmuje linkowanie do naruszeń, w szczególności pirackie blogi i fora warezowe. Omówiono w nim model biznesowy, jakim kierują się ripperzy i uploaderzy, a także ich istotną rolę w pirackim ekosystemie. Raport omawia także główne trendy zaobserwowane na tym rynku i kluczowe wydarzenia w pirackim świecie.


  Analiza zjawiska piractwa audiowizualnego w polskim internecie - publiczne strony torrentowe: raport obejmuje linkowanie do naruszeń, w szczególności publiczne strony torrentowe. W raporcie omówiono powody odnotowanego wzrostu piractwa za pomocą technologii BitTorrent, model i schemat działania tej technologii, a także ustalono kluczowe nieodpłatne serwisy biorące udział w dystrybucji nielegalnych treści.

  Analiza zjawiska piractwa audiowizualnego w polskim internecie - prywatne strony torrentowe: raport obejmuje linkowanie do naruszeń, w szczególności prywatne strony torrentowe. W raporcie omówiono zamknięte dla użytkowników internetu nie należących do zaufanej grupy czy społeczności prywatne, płatne trackery torrentowe obecne w Polsce i model ich działania. Wykazano również poziom eksploatacji polskich treści audiowizualnych.

  Piractwo pierwotne polskich treści audiowizualnych i wpływ obecności legalnych serwisów na piracką ofertę: w raporcie omówiono piractwo pierwotne, czyli pochodzenie źródłowych plików zawierających treści audiowizualne, które następnie zostają rozpowszechniane w internecie. Zidentyfikowano i opisano zarówno komercyjne, jak i nieodpłatne narzędzia służące do łamania zabezpieczeń DRM, pozwalające na deszyfrowanie pozyskanych treści audiowizualnych. Analizie została poddana również aktualna sytuacja legalnych serwisów VOD i ich wpływ na piracką ofertę.