Producenci

ZAPA chroni producentów

SFP-ZAPA - Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych jest właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Działamy na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki więc powierzając swoją twórczość pod naszą ochronę możesz być pewny, że dokonałeś właściwego wyboru i podjąłeś bardzo dobrą decyzję.

ZAPA oprócz twórców utworów audiowizualnych chroni również ich producentów. Producenci zgłaszając się do ZAPA powierzają nam autorskie prawa majątkowe do wyprodukowanych utworów oraz prawa pokrewne do wideogramów. Członkami naszej organizacji są także ci, którzy prawa autorskie do utworu audiowizualnego nabyli w drodze umowy z producentem np. dystrybutorzy.

ZAPA negocjuje i inkasuje wynagrodzenie należne producentom i innym dysponentom praw autorskich (np. dystrybutorom). Następnie pieniądze otrzymane od podmiotów korzystających z tychże praw dzieli pomiędzy swoich uprawnionych. W znacznej części są to tantiemy z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej. Producenci wideogramów otrzymują dodatkowo wynagrodzenie z tytułu czystych nośników. Należności tych uprawnieni nie mogą dochodzić indywidualnie od użytkowników a jedynie za pośrednictwem właściwej organizacji. Wystarczy zgłosić się do nas i powierzyć nam w zarząd prawa do swojego repertuaru. Do chwili obecnej zrobiło to ponad 733 największych producentów i kilku dystrybutorów, którzy w sumie powierzyli nam ponad 70 653 utworów. Czekamy na pozostałych!

Utworami audiowizualnymi chronionymi przez ZAPA są:

 • filmy i seriale fabularne,
 • filmy i seriale dokumentalne,
 • filmy i seriale animowane,
 • filmy i seriale lalkowe,
 • telenowele i sitcomy,
 • telenowele paradokumentalne
 • teatry telewizji
 • dokumenty fabularyzowane
 • fabularyzowane rekonstrukcje sądowe
 • scripted reality
 • animacje 3D
 • telenowele dokumentalne
 • filmy i seriale dokumentalne przyrodnicze