O nas

Czym zajmuje się SFP-ZAPA?

SFP-ZAPA jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. 

SFP-ZAPA ma wynegocjowane i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych.

Fundamentalnym elementem aktywności naszej organizacji jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.

29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki (DP.041/Z/13/95) zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem. Kolejne nowelizacje prawa autorskiego spowodowały zmiany w zezwoleniu Ministra Kultury. Jego ostateczny kształt to decyzja z dnia 23 lutego 2021 r. nr DWIM-WA.550.16.2018.JB. 
  
Podstawowym celem naszej organizacji jest ochrona podmiotów, które powierzyły swój repertuar SFP-ZAPA.