Producenci

Terminarz repartycji i wypłat

Rada Repartycyjna zatwierdziła uchwałą z 21 marca 2024 roku przygotowany przez biuro SFP-ZAPA terminarz repartycji na rok bieżący. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan wypłat tegorocznych tantiem, nad którego realizacją niezmiennie czuwał będzie nasz zespół.

Zaplanowane na 2024 rok wypłaty należności realizowane będą z najwyższą możliwą starannością w terminach, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Grupa pierwsza: repartycje główne

Miesiąc Planowany termin wypłat Planowane repartycje i wypłaty

Kwiecień

8-12 kwietnia

Wypłata dla autorów z tytułu VOD w serwisie Polsat Box Go w 2023 roku.

29 kwietnia-10 maja

Wypłaty dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji Polskiej z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamentowe w 2023 roku.

Maj 27 maja - 7 czerwca

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, Canal + , TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2023 roku.

Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach pozostałych nadawców za emisje w całym 2023 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za drugie półrocze 2023 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji kablowej Vectra za okres 06.2015-2017 dopłata.

Sierpień 26-30 sierpnia

Wypłaty dla producentów z tytułu reemisji za 2023 rok.

Wrzesień 2-6 września

Wypłaty dla autorów z tytułu wyświetlania w kinach w 2023 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania (m.in. hotele, telewizje szpitalne) za 2023 rok.

23-27 września

Wypłaty dla producentów z tytułu publicznego odtwarzania w obiektach hotelowych za 2023 rok.

Październik 28 października-8 listopada

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat, TVN, Canal +, TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2024 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji za pierwsze półrocze 2024 roku.

Listopad 25-29 listopada

Wypłaty kwot niepodlegających podziałowi (bonifikaty).

Grudzień 2-6 grudnia

Wypłaty dla autorów z tytułu czystych nośników za 2023 rok.

Wypłaty dla producentów z tytułu czystych nośników za 2023 rok.

Grupa druga: repartycje bieżące

Miesiąc Planowane repartycje i wypłaty

Do 15. dnia każdego miesiąca

Wypłaty z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól eksploatacji: VOD, zwielokrotnienia na nośnikach, publicznego odtwarzania (pokazy okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawania teatrów telewizji, wykorzystania zagranicznego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego terminarza, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem SFP-ZAPA pod adresem: sekretariat@zapa.org.pl. Postaramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie Państwa wątpliwości.