Koszty inkasa SFP-ZAPA na 2024 rok

21.03.2024
Koszty inkasa SFP-ZAPA na 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Rady Repartycyjnej SFP z dnia 21 marca 2024 roku prezentujemy wysokość potrąceń na koszty inkasa, jakie będą obowiązywać w roku bieżącym. 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi Rada Repartycyjna SFP zatwierdziła następującą wysokość potrąceń na koszty inkasa w 2024 roku:

 1. reemisja kablowa, satelitarna, internetowa:
  - dla autorów – 8,78%;
  - dla producentów – 7,94%;
 2. nadawanie telewizyjne – 8,78%;
 3. wyświetlanie w kinach – 7,50%;
 4. udostępnianie VoD – 7,50%;
 5. publiczne odtwarzanie – 9,00%;
 6. zwielokrotnianie (DVD, Blue Ray) – 9,00%;
 7. opłaty z tytułu tzw. czystych nośników – 6,00%;
 8. wykorzystanie zagraniczne – 5,00%.

Wysokość potrąceń na koszty inkasa została ustalona przy uwzględnieniu planowanej kwoty przychodów z praw oraz szacunkowych kosztów działalności SFP-ZAPA w 2024 roku. 

Stawki potrąceń na koszty działalności w 2024 roku są najniższymi ze stosowanych przez polskie organizacje zbiorowego zarządzania i jednymi z najniższych na świecie.