Polscy filmowcy krytykują program kompensacyjny Netflixa - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Polscy filmowcy krytykują program kompensacyjny Netflixa

04.01.2024
Polscy filmowcy krytykują program kompensacyjny Netflixa

Poniższy artykuł autorstwa Katarzyny Grynienko został opublikowany na stronie Film New Europe.

WARSZAWA: Niedawna oferta Netflixa dotycząca dodatkowego wynagrodzenia dla polskich twórców spotkała się z krytyką ze strony Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP). Stowarzyszenie jest zaniepokojone przedstawionymi warunkami i dostrzega potencjalne niedogodności dla twórców.

Według SFP warunki dla wybranych członków ekipy filmowej są niekorzystne, a Netflix zniechęca do konsultacji z agentami lub prawnikami. Kluczową kwestią jest warunkowy charakter proponowanej "dodatkowej rekompensaty", powiązanej z produkcjami oglądanymi przez 90% z 10 milionów widzów na całym świecie. Krytycy twierdzą, że utrudni to mniejszym produkcjom.

Kluczowe punkty sporne:

  • Zrzeczenie się praw: Twórcy obawiają się, że podpisując umowę, zrzekną się wszelkich roszczeń wobec Netflix.
  • Obowiązki informacyjne: Umowa zmniejsza zobowiązania Netflix do udostępniania informacji na temat wykorzystania serii, ograniczając wgląd twórców.
  • Tantiemy ustawowe: Pojawiają się obawy dotyczące potencjalnego zrzeczenia się ustawowych tantiem na mocy polskiego prawa.
  • Sprzeciw wobec ustawowych tantiem: Twórcy są zobowiązani do sprzeciwienia się wprowadzeniu ustawowych tantiem.

"Ofertę Netflixa można uznać za nadużycie pozycji dominującej. Została złożona tylko wybranym twórcom, zwolnionym z jakichkolwiek negocjacji, a termin jej przyjęcia został wyznaczony na niezwykle krótki okres, uniemożliwiający szczegółową analizę" - powiedział Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"To skandal, że platforma, która działa i rozwija się dzięki filmowcom, dzieli polskie środowisko filmowe na niespotykaną dotąd skalę. Tworzy czarne listy twórców, nastawia jednych przeciwko drugim i grozi zamknięciem produkcji w Polsce. Dzisiejsze działania Netflixa doprowadziły do sytuacji, w której garstka filmowców, pobłażliwie traktowanych przez tę platformę, musi zdecydować, czy pozbawić całe środowisko należnej im rekompensaty streamingowej za srebrniki Netflixa" - dodał Bromski.

Dyrektor SFP-ZAPA, Dominik Skoczek, sugeruje, że zamiar Netflixa może wpłynąć na nowy rząd przed wprowadzeniem ustawowych opłat licencyjnych. "Wyrażamy obawy, że Netflix wykorzysta argument, że proponowany mechanizm tzw. dodatkowych rekompensat jest wystarczający i nie ma potrzeby dalszego wzmacniania praw twórców poprzez ustawowe tantiemy. Podobne działania w innych krajach, takich jak Niemcy, wzbudziły obawy" - powiedział Skoczek.

Polska branża filmowa czeka na dalszy rozwój wydarzeń, spodziewając się wpływu na relacje Netflix-twórcy i szersze dyskusje na temat sprawiedliwego wynagrodzenia w erze cyfrowej.