Wizyta francuskiej organizacji La Scam w SFP-ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA)

Przejdź do treści
Formularz wyszukiwania

Wizyta francuskiej organizacji La Scam w SFP-ZAPA

19.03.2024
Wizyta francuskiej organizacji La Scam w SFP-ZAPA

7 marca w Warszawie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej organizacji zbiorowego zarządzania La Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia). Z Dyrekcją SFP-ZAPA oraz kierownikami Działu Prawnego oraz Działu Repartycji i Obsługi Autorów spotkali się Dyrektor Hervé Rony oraz Dyrektora ds. Prawnych i Instytucjonalnych Nicolas Mazars.

La Scam to druga na świecie pod względem inkasa organizacja reprezentująca twórców utworów audiowizualnych. W 2023 roku zebrała ponad 120 milionów euro, z czego ponad 100 milionów euro na rzecz utworów audiowizualnych. La Scam zrzesza ponad 50 tysięcy autorów i działa zarówno na terytorium Francji, jak i w innych krajach frankofońskich, m.in. w Belgii czy francuskojęzycznej części Kanady. Organizacja zarządza prawami do różnych form dokumentalnych, w tym filmów, seriali, podcastów, fotografii czy artykułów prasowych.


Celem spotkania La Scam i SFP-ZAPA była prezentacja działalności obu organizacji oraz wymiana doświadczeń. We Francji organizacje zbiorowego zarządzania i ich umocowanie do zarządzania prawami twórców mają niezwykle silną pozycję pomimo nieobowiązkowego charakteru ich pośrednictwa. Na spotkaniu zostały omówione doświadczenia La Scam związane z procesem inkasa i repartycji wynagrodzeń autorskich. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z internetowym polem eksploatacji w związku z oczekiwaną nowelizacją polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która pozwoli SFP-ZAPA na pobieranie tantiem od platform streamingowych. We Francji od lat jest już to standardem. Przedstawiciele La Scam zadeklarowali otwartość na rozwijanie naszej współpracy.